Fast timepris på individuel aftalebasis

Kørsel iht. statens takster

Ved længere forløb aftales en samlet fast pris for ydelsen