• Speciale: Den Digitale Økonomistyring. Sæt strøm til manuelle og papirbaserede rutiner gennem digitalisering og automatisering
 • Bestyrelsesarbejde
 • Økonomistyring & -rapportering
 • Budgettering
 • Ledelsesinformation & KPI'er
 • Forandringsprocesser
 • Implementering af økonomisystemer
 • Cash management, inkl. valutaafdækning 
 • Finansiering, herunder forhandling med banker
 • HR set up, herunder personalejura
 • Opsætning af forretningsgange og effektive arbejdsprocessor
 • Overordnet debior- og kreditorstyring
 • Anlægskartotek og investeringsanalyser
 • ROI beregninger og business cases på investeringer